Terminy w umowie o pracę

terminy umowa o prace Ausschlussfristen

Terminy w umowie o pracę

Terminy w umowie o pracę – niemieccy pracodawcy często definiują szereg terminów, do których przestrzegania jest zobowiązany zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Ausschlussfristen

Jednym z takich terminów, jest tkz “ausschlussfristen”. Jest to niemiecki odpowiednik tkz. terminu zawitego, znanego z polskiego kodeksu prawa cywilnego. Termin zawity jest to okres czasu, po którym określone uprawnienie lub prawo wygasa.

W niemieckich umowach o pracę, pracodawcy często stosują zapisy definiujące termin zawity (niem. “ausschlussfristen”) na okres trzech miesięcy. W praktyce oznacza to, że wszelkie roszczenia z strony pracownika wynikające ze stosunku pracy, nie mają mocy prawnej jeśli nie zostały zgłoszone w okresie określonym w umowie, najczęściej w ciągu trzech miesięcy. Obejmuje to również wszelkie kwestie sporne związane z wynagrodzeniem za pracę.

Termin przedawnienia

Termin zawity nie jest równoznaczny z terminem przedawnienia. Przedawnienie, w przypadku umowy o pracę wynosi trzy lata, liczone od końca roku w którym powstało roszczenie.

Termin zawity, w odróżnieniu od przedawnienia, utrzymuje moc prawną, nawet w przypadku gdy pracodawca nie zdaje sobie sprawy z tego faktu. Sytuacja tego typu może wystąpić, jeśli pracodawca podpisał umowę z pracownikiem, która kwalifikuje się do układu zbiorowego.

Wyłączenie prawa do roszczeń związanych z wynagrodzeniem, nie ma mocy prawnej do wysokości do minimalnego wynagrodzenia o pracę. Jeśli pracownik może udowodnić, że wypracowane nadgodziny zostały nieprawidłowo rozliczone, może on dochodzić swoich roszczeń w okresie przedawnienia, zdefiniowanym w ustawie (aktualnie 3 miesiące).

Zakres obowiązywania

Jeśli w umowie o pracę, znajdują się zapisy które działają na niekorzyść pracownika np. skracają ustawowo zdefiniowane terminy przedawnienia lub terminy zawite, nie mają one mocy prawnej. Zapisy dotyczące terminów w umowie o pracę obowiązują obustronnie. Oznacza to, że jeśli pracodawca chciałby na przykład obciążyć pracownika kosztami zniszczeń powstałych w czasie wykonywania obowiązków służbowych, musi on rozpocząć dochodzenie swojego roszczenia przed upływem terminem zawitego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, lub znajdują się w sporze z pracodawcą, prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *