Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy

 

Skutkiem wypadku przy pracy niejednokrotnie może być długotrwała choroba lub kalectwo.

Skutki wypadków przy pracy są pokrywane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców – Berufsgenosschenschaft.

Wypadek przy pracy rekompensowany jest m.in. poprzez kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy, przejęcie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zasiłek z tytułu uszczerbku na zdrowiu w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż sześć tygodni ( Verletztengeld).

Wielu pracowników pyta o tzw. odszkodowanie po wypadku przy pracy. Z punktu widzenia prawa pracownikom przysługuje odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy  (Schmerzensgeld) tylko w przypadku wypadków z dojazdem do pracy lub wypadków przy pracy z premedytacją.

W praktyce odszkodowanie za ból i cierpienie jest niezwykle rzadkie po wypadku przy pracy. Zgodnie z § 104 SGB VII pracodawca musi umyślnie spowodować wypadek. Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie pojawia się częściej w przypadku tzw. wypadków z dojazdem do pracy: Na przykład, jeśli użytkownik drogi spowoduje wypadek i zrani osobę, która jest w drodze do lub z pracy.

 

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy dojeździe do pracy

 

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu, to jest to tzw. wypadek przy dojeździe do pracy. Należy to niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Następnie pracodawca zgłasza wypadek do właściwego towarzystwa ubezpieczeń OC pracodawców. (Berufsgenosschenschaft)

Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstaje, gdy

– znaczne, długotrwałe skutki fizyczne i psychiczne są niewątpliwie skutkiem wypadku,

– sprawca szkody spowodował wypadek umyślnie lub przez niedbalstwo, oraz

– nie upłynął jeszcze termin przedawnienia – po upływie trzech lat od wypadku z dojazdem do pracy i       wiedzy o szkodzie i poszkodowanym.

Jeśli te warunki są spełnione, istnieje prawo do odszkodowania za ból i cierpienie w różnych rodzajach wypadków z dojazdem do pracy, które musi być wypłacone przez osobę, która spowodowała wypadek lub jej ubezpieczenie OC.

 

Schmerzensgeld nach Arbeitsunfall

 

Zgodnie z §104 SGB VII, roszczenie o odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy powstaje tylko wtedy, gdy pracodawcy, przełożonemu lub koledze można udowodnić działanie umyślne – musi więc istnieć wyraźny sprawca. Jeśli wypadek przy pracy został spowodowany celowo lub z premedytacją przez pracodawcę, to np. pracodawca lub jego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi odpowiedzialność i musi zapłacić za szkody osobowe.

 

Ponieważ w orzecznictwie przyjmuje się, że żadna firma nie chce mieć wypadku przy pracy i zwykle robi się wszystko, aby uniknąć wypadków, udowodnienie umyślności jest bardzo trudne. Jeśli mimo to roszczenie istnieje, odpowiedzialność ponosi winowajca umyślny.

 

Naruszenie zakładowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom lub drobne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa nie są wystarczające do udowodnienia zamiaru. Jeżeli natomiast przełożony nie dopełnia obowiązku nadzoru nad praktykantami i popełniają oni błąd, który prowadzi do uszczerbku na zdrowiu, przyjmuje się umyślność. Daje to podstawę do żądania zadośćuczynienia za ból i cierpienie po wypadku przy pracy. W tym kontekście konsultacja z prawnikiem może być pomocna, aby udowodnić zamiar z pewnością prawną i ponad wszelką wątpliwość lub wykluczyc ewentualne dalsze roszczenia.

 

Jeśli przydarzył sie Państwu wypadek przy pracy, a instytucja Berufsgenossenschaft odmawia pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, tudzież późniejszego zasiłku chorobowego chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie i bedziemy reprezentować Państwa w sporze z instytucją oraz pomożemy w uzyskaniu zasiłku z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *