Category: Fachanwalt Arbeitsrecht

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy

 

Skutkiem wypadku przy pracy niejednokrotnie może być długotrwała choroba lub kalectwo.

Skutki wypadków przy pracy są pokrywane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców – Berufsgenosschenschaft.

Wypadek przy pracy rekompensowany jest m.in. poprzez kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy, przejęcie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zasiłek z tytułu uszczerbku na zdrowiu w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż sześć tygodni ( Verletztengeld).

Wielu pracowników pyta o tzw. odszkodowanie po wypadku przy pracy. Z punktu widzenia prawa pracownikom przysługuje odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy  (Schmerzensgeld) tylko w przypadku wypadków z dojazdem do pracy lub wypadków przy pracy z premedytacją.

W praktyce odszkodowanie za ból i cierpienie jest niezwykle rzadkie po wypadku przy pracy. Zgodnie z § 104 SGB VII pracodawca musi umyślnie spowodować wypadek. Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie pojawia się częściej w przypadku tzw. wypadków z dojazdem do pracy: Na przykład, jeśli użytkownik drogi spowoduje wypadek i zrani osobę, która jest w drodze do lub z pracy.

 

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy dojeździe do pracy

 

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu, to jest to tzw. wypadek przy dojeździe do pracy. Należy to niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Następnie pracodawca zgłasza wypadek do właściwego towarzystwa ubezpieczeń OC pracodawców. (Berufsgenosschenschaft)

Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstaje, gdy

– znaczne, długotrwałe skutki fizyczne i psychiczne są niewątpliwie skutkiem wypadku,

– sprawca szkody spowodował wypadek umyślnie lub przez niedbalstwo, oraz

– nie upłynął jeszcze termin przedawnienia – po upływie trzech lat od wypadku z dojazdem do pracy i       wiedzy o szkodzie i poszkodowanym.

Jeśli te warunki są spełnione, istnieje prawo do odszkodowania za ból i cierpienie w różnych rodzajach wypadków z dojazdem do pracy, które musi być wypłacone przez osobę, która spowodowała wypadek lub jej ubezpieczenie OC.

 

Schmerzensgeld nach Arbeitsunfall

 

Zgodnie z §104 SGB VII, roszczenie o odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy powstaje tylko wtedy, gdy pracodawcy, przełożonemu lub koledze można udowodnić działanie umyślne – musi więc istnieć wyraźny sprawca. Jeśli wypadek przy pracy został spowodowany celowo lub z premedytacją przez pracodawcę, to np. pracodawca lub jego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi odpowiedzialność i musi zapłacić za szkody osobowe.

 

Ponieważ w orzecznictwie przyjmuje się, że żadna firma nie chce mieć wypadku przy pracy i zwykle robi się wszystko, aby uniknąć wypadków, udowodnienie umyślności jest bardzo trudne. Jeśli mimo to roszczenie istnieje, odpowiedzialność ponosi winowajca umyślny.

 

Naruszenie zakładowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom lub drobne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa nie są wystarczające do udowodnienia zamiaru. Jeżeli natomiast przełożony nie dopełnia obowiązku nadzoru nad praktykantami i popełniają oni błąd, który prowadzi do uszczerbku na zdrowiu, przyjmuje się umyślność. Daje to podstawę do żądania zadośćuczynienia za ból i cierpienie po wypadku przy pracy. W tym kontekście konsultacja z prawnikiem może być pomocna, aby udowodnić zamiar z pewnością prawną i ponad wszelką wątpliwość lub wykluczyc ewentualne dalsze roszczenia.

 

Jeśli przydarzył sie Państwu wypadek przy pracy, a instytucja Berufsgenossenschaft odmawia pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, tudzież późniejszego zasiłku chorobowego chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie i bedziemy reprezentować Państwa w sporze z instytucją oraz pomożemy w uzyskaniu zasiłku z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

 

Odprawa – wszystko co trzeba wiedzieć o odprawie w postępowaniu sądowym przeciwko zwolnieniu z pracy

Kündigungsschutzklage – Pozew przeciwko zwolnieniu z pracy- większość pracodawców wypłaca odprawę – ale wcale nie musi tego robić!

Powszechnym założeniem wielu pracowników jest teoria, iż pracownikowi przysługuje odprawa – przynajmniej w przypadku jeśli wypowiedzenie było niezgodne z prawem. Jest to niestey błędne założenie. Zasadniczo pracownikowi nie przysługuje żadne prawo do odprawy.

Jeśli pracownik otrzyma od pracodawcy wypowiedzenie i chce się od niego odwołać, musi w odpowiednim czasie wnieść do właściwego sądu pracy powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem. To powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem jest skierowane na kontynuację stosunku pracy, a nie na wypłatę odprawy.

Co to oznacza konkretnie? Przede wszystkim, że:

  1. jeśli pracownik wygra proces, bo sąd uzna, że zwolnienie było niezgodne z prawem, to pracownik pozostaje zatrudniony u pracodawcy.
  2. jeżeli pracownik przegra sprawę, czyli wypowiedzenie przez pracodawcę było zgodne z prawem, to stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

W żadnym z tych przypadków sąd nie zasądził na rzecz pracownika odprawy pieniężnej.

 

Odprawa zawsze w porozumieniu między stronami

Dlaczego jednak w praktyce tak często wypłacane są odprawy? Całkiem zwyczajnie:

Ponieważ w praktyce obie strony regularnie się na to zgadzają.

Dzieje się tak dlatego, że zarówno pracodawca, jak i pracownik są zazwyczaj zainteresowani szybkim wyjaśnieniem sytuacji i uniknięciem długotrwałego postępowania sądowego o niepewnym wyniku. Bardzo często dochodzi więc do porozumienia, tzw. ugody, zgodnie z którą stosunek pracy zostaje rozwiązany, a pracownik otrzymuje odprawę jako rekompensatę za utratę pracy.

Wśród pracowników krąży na ten temat wiele mitów. Jedni sądzą, że otrzymuje się miesięczne wynagrodzenie, inni że co najmniej trzy miesięczne wynagrodzenia. Zwykła, przewidziana odprawa, wynosi połowę miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy pełny rok zatrudnienia. Niestety ostateczna wysokość odprawy zależy od określonych okoliczności, może również podlegać negocjacji.

O czym należy pamiętać rozpoczynając postępowanie sądowe przeciwko pracodawcy? Otóż niestety o tym, iż  w przypadku gdy pracodawca nie chce nic płacić, to nie ma odprawy dla pracownika. Jeśli się uda i pracownik wygra sprawę, może wrócić do swojego pracodawcy na poprzednie stanowisko. Być może również w międzyczasie będzie mógł ubiegać się o zapłatę roszczeń za czas, w którym pozostawał bez pracy, podczas gdy jego stosunek pracy wyrokiem sądu trwał nadal.

 

Ważne: Im więcej roszczeń, tym lepsza pozycja negocjacyjna.

Możemy uzyskać więcej pieniędzy, w przypadku gdy pracownik ma prawo do innych roszczeń od pracodawcy. Do dodatkowych roszczeń należą w szczególności:

– nadgodziny, dodatki za pracę w nocy, itp.

– wynagrodzenie lub inne dodatki do pensji,które otrzymali inni koledzy, a pracownik został pominięty

– dyskryminacja przez pracodawcę ze względu na narodowość, płeć, niepełnosprawność, itp. Jeśli  możemy to udowodnić przed sądem, posiadamy świadków oraz niezbite dowody , w takim przypadku przysługuje pracownikowi prawo do odszkodowania.

Odszkodowanie za dyskryminację – nie za mobbing

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wystarczy być dyskryminowanym lub czuć się nękanym. Potrzebujemy faktycznej sytuacji, w której byli Państwo dyskryminowani właśnie ze względu na narodowość, płeć, niepełnosprawność lub podobne cechy. Dobrym przykładem może być sytuacja, w której szef w czasie zwolnienia lub przed zwolnieniem powiedział: “Wiedziałem, że nie można dobrze współpracować z Polakami / z kobietami”. Ale wtedy musimy być w stanie to udowodnić. O tym jak dochodzić swoich roszczeń o odszkodowanie mogą przeczytać Państwo w poprzednim naszym artykule.

Ważne terminy: 3 tygodnie na złożenie pozwu – 1 tydzień na odrzucenie zwolnienia z pracy w przypadku braku pełnomocnictwa.

Uwaga: Jeśli ktoś inny niż szef podpisał Państwa wypowiedzenie, może być ono nieważne! Aby jednak to udowodnić należy się temu sprzeciwić w ciągu 1 tygodnia (!). Jeśli tydzień się skończy, błąd nie może być już nigdzie zgłoszony.

Należy również pamiętać, że pozew przeciwko zwolnieniu z pracy musi zostać złożony w ciągu 3 tygodni od otrzymania wypowiedzenia. Wypowiedzenie otrzymuje się również wtedy, gdy znajduje się ono w skrzynce na listy ( np. wrzucone przez szefa lub pracownika firmy przy świadku), a nie dopiero wtedy, gdy się je przyjmie do wiadomości. Jeśli zawiadomienie znajduje się w skrzynce na listy już od tygodnia, pozostały Państwu tylko dwa tygodnie na złożenie pozwu w sądzie. Po tym terminie wypowiedzenie jest prawomocne i nic nie da się już zrobić. Jest to niestety bardzo często pomijane.

Jeśli otrzymali Państwo wypowiedzenie umowy o pracę, chętnie będziemy Państwa reprezentować w walce z pracodawcą. Ze względu na krótki okres wypowiedzenia, jesteśmy do Państwa dyspozycji natychmiast. W przypadku konieczności podjęcia działań, będziemy działać dla Państwa jeszcze tego samego dnia.

Jeśli nie mają Państwo ubezpieczenia ochrony prawnej i obawiają się, że nie będą w stanie sfinansować sporu prawnego, możemy sprawdzić, czy są Państwo uprawnieni do pomocy prawnej. Jeśli otrzymają Państwo pomoc prawną, koszty sporu prawnego ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht

Prawnik – specjalista w zakresie prawa pracy

 

 

 

Fachanwälte- czyli tzw. prawnicy specjaliści to prawnicy, którzy mogą wykazać się szczególną wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w danej dziedzinie. Tytuł “adwokat specjalista” jest przyznawany przez regionalne izby adwokackie.

Jest nam bardzo miło Panstwa poinformować, iż Pan Mecenas Dr. Mirek Hempel z dniem 10.5.2021 roku uzyskał tytuł Fachanwalt für Arbeitsrecht – specjalisty w prawie pracy.

Dzięki swojej szerokiej wiedzy oraz zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu sprawach związanych z prawem pracy, może skutecznie służyć Państwu pomocą, poradą i wskazówkami, a jako specjalista w tej dziedzinie znajdzie z pewnością dla Państwa najbardziej korzystne rozwiązanie konfliktu z pracodawcą.

W przypadku gdy,  są Państwo w sporze z pracodawcą, który wręczył Państwu wypowiedzenie o pracę lub pomimo wysłanych upomnień,  nadal nie wypłacił zaległego wynagrodzenia, urlopu lub innych należnych roszczeń zachęcamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig
+49 341 593 3950
+48 71 73 53 030
info@hkpartner.de