Category: Wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy

 

Skutkiem wypadku przy pracy niejednokrotnie może być długotrwała choroba lub kalectwo.

Skutki wypadków przy pracy są pokrywane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców – Berufsgenosschenschaft.

Wypadek przy pracy rekompensowany jest m.in. poprzez kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy, przejęcie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zasiłek z tytułu uszczerbku na zdrowiu w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż sześć tygodni ( Verletztengeld).

Wielu pracowników pyta o tzw. odszkodowanie po wypadku przy pracy. Z punktu widzenia prawa pracownikom przysługuje odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy  (Schmerzensgeld) tylko w przypadku wypadków z dojazdem do pracy lub wypadków przy pracy z premedytacją.

W praktyce odszkodowanie za ból i cierpienie jest niezwykle rzadkie po wypadku przy pracy. Zgodnie z § 104 SGB VII pracodawca musi umyślnie spowodować wypadek. Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie pojawia się częściej w przypadku tzw. wypadków z dojazdem do pracy: Na przykład, jeśli użytkownik drogi spowoduje wypadek i zrani osobę, która jest w drodze do lub z pracy.

 

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy dojeździe do pracy

 

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu, to jest to tzw. wypadek przy dojeździe do pracy. Należy to niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Następnie pracodawca zgłasza wypadek do właściwego towarzystwa ubezpieczeń OC pracodawców. (Berufsgenosschenschaft)

Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstaje, gdy

– znaczne, długotrwałe skutki fizyczne i psychiczne są niewątpliwie skutkiem wypadku,

– sprawca szkody spowodował wypadek umyślnie lub przez niedbalstwo, oraz

– nie upłynął jeszcze termin przedawnienia – po upływie trzech lat od wypadku z dojazdem do pracy i       wiedzy o szkodzie i poszkodowanym.

Jeśli te warunki są spełnione, istnieje prawo do odszkodowania za ból i cierpienie w różnych rodzajach wypadków z dojazdem do pracy, które musi być wypłacone przez osobę, która spowodowała wypadek lub jej ubezpieczenie OC.

 

Schmerzensgeld nach Arbeitsunfall

 

Zgodnie z §104 SGB VII, roszczenie o odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy powstaje tylko wtedy, gdy pracodawcy, przełożonemu lub koledze można udowodnić działanie umyślne – musi więc istnieć wyraźny sprawca. Jeśli wypadek przy pracy został spowodowany celowo lub z premedytacją przez pracodawcę, to np. pracodawca lub jego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi odpowiedzialność i musi zapłacić za szkody osobowe.

 

Ponieważ w orzecznictwie przyjmuje się, że żadna firma nie chce mieć wypadku przy pracy i zwykle robi się wszystko, aby uniknąć wypadków, udowodnienie umyślności jest bardzo trudne. Jeśli mimo to roszczenie istnieje, odpowiedzialność ponosi winowajca umyślny.

 

Naruszenie zakładowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom lub drobne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa nie są wystarczające do udowodnienia zamiaru. Jeżeli natomiast przełożony nie dopełnia obowiązku nadzoru nad praktykantami i popełniają oni błąd, który prowadzi do uszczerbku na zdrowiu, przyjmuje się umyślność. Daje to podstawę do żądania zadośćuczynienia za ból i cierpienie po wypadku przy pracy. W tym kontekście konsultacja z prawnikiem może być pomocna, aby udowodnić zamiar z pewnością prawną i ponad wszelką wątpliwość lub wykluczyc ewentualne dalsze roszczenia.

 

Jeśli przydarzył sie Państwu wypadek przy pracy, a instytucja Berufsgenossenschaft odmawia pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, tudzież późniejszego zasiłku chorobowego chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie i bedziemy reprezentować Państwa w sporze z instytucją oraz pomożemy w uzyskaniu zasiłku z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

 

Choroba w Niemczech a wypłata

Choroba w Niemczech a wypłata

Jak długo w przypadku choroby w Niemczech będą Państwo nadal otrzymywać wynagrodzenie?

Choroba w Niemczech a wypłata – to temat stale pojawiający się w naszej kancelarii, zwłaszcza ze regulacje prawne rynku niemieckiego różnią się w tej kwestii do regulacji polskich. Jeśli zostaną spełnione wymienione cztery warunki, wówczas pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie przez sześć tygodni lub przez 42 dni kalendarzowe. Jeśli w dniu, w którym Państwo zachorowali, jeszcze częściowo Państwo pracowali, wówczas okres sześciu tygodni rozpoczyna się następnego dnia.

Po upływie sześciotygodniowej dalszej wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę mogą Państwo ubiegać się w kasie chorych o zasiłek chorobowy.

Gdy po chorobie trwającej sześć tygodni wrócą Państwo do zdrowia oraz do pracy, a zdarzy się tak że ponownie będą Państwo niezdolni do pracy, jednakże tym razem z powodu innej choroby, wówczas mają Państwo ponownie prawo do wypłaty wynagrodzenia przez okres sześciu tygodni.

Choroba w Niemczech a wypłata – przykłady

PRZYKŁAD: Pracownik jest chory z powodu operacyjnego usunięcia jelita ślepego i jest niezdolny do pracy, po czym pracuje przez kolejne dwa tygodnie i następnie zachoruje i nie będzie zdolny do pracy przez kolejne sześć tygodni, jednakże tym razem z powodu wypadnięcia dysku. Pracownik może drugi raz zażądać wypłaty wynagrodzenia przez sześć tygodni.

Takie wielokrotne prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia, zawsze maksymalnie przez okres sześciu tygodni, zgodnie z orzecznictwem istnieje również wtedy, gdy pracownik nie pracował w czasie pomiędzy dwoma chorobami. Podstawą do tego są takie okoliczności, że w momencie rozpoczęcia drugiej choroby pierwsza została już wyleczona oraz że chodzi o różne jednostki chorobowe.

PRZYKŁAD: Pracownik zachorował na bóle kręgosłupa i jest niezdolny do pracy przez sześć tygodni, przy czym ostatni dzień okresu sześciotygodniowego był dniem świątecznym. W poniedziałek ponownie choruje, tym razem na grypę. Pracownik za okres niezdolności do pracy, spowodowany grypą, może zażądać ponownie dalszej wypłaty wynagrodzenia, mianowicie do sześciu tygodni.

Choroba w Niemczech a wypłata – wysokość wynagrodzenia i czas wypłacania

Jeśli mają Państwo prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia, wówczas przysługuje Państwu zapłata (wynagrodzenie, pensja), którą otrzymalibyście Państwo za odpowiedni czas pracy, gdyby byli Państwo zdrowi i mogli pracować.

Wyjątkiem od tego jest mimo wszystko wynagrodzenie za Nadgodziny (§ 4 ust.1a zdanie1 Ustawy o Dalszym Wypłacaniu Wynagrodzenia). W zależności od tego, jakie zapisano regulacje w Państwa umowie o pracę lub w zbiorowym układzie pracy aktualnym dla Państwa, Państwa sytuacja prawna może być jeszcze korzystniejsza, tzn. możliwe, że mogą Państwo zażądać całe 100% swojego standardowego wynagrodzenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, lub gdy są Państwo w sporze z niemieckim pracodawcą w kwestii wypłaty wynagrodzenia, prosimy o Kontakt