Tag: Arbeitsrecht

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy

 

Skutkiem wypadku przy pracy niejednokrotnie może być długotrwała choroba lub kalectwo.

Skutki wypadków przy pracy są pokrywane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców – Berufsgenosschenschaft.

Wypadek przy pracy rekompensowany jest m.in. poprzez kontynuację wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy, przejęcie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zasiłek z tytułu uszczerbku na zdrowiu w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż sześć tygodni ( Verletztengeld).

Wielu pracowników pyta o tzw. odszkodowanie po wypadku przy pracy. Z punktu widzenia prawa pracownikom przysługuje odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy  (Schmerzensgeld) tylko w przypadku wypadków z dojazdem do pracy lub wypadków przy pracy z premedytacją.

W praktyce odszkodowanie za ból i cierpienie jest niezwykle rzadkie po wypadku przy pracy. Zgodnie z § 104 SGB VII pracodawca musi umyślnie spowodować wypadek. Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie pojawia się częściej w przypadku tzw. wypadków z dojazdem do pracy: Na przykład, jeśli użytkownik drogi spowoduje wypadek i zrani osobę, która jest w drodze do lub z pracy.

 

Odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy dojeździe do pracy

 

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy do domu, to jest to tzw. wypadek przy dojeździe do pracy. Należy to niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Następnie pracodawca zgłasza wypadek do właściwego towarzystwa ubezpieczeń OC pracodawców. (Berufsgenosschenschaft)

Roszczenie o zadośćuczynienie za ból i cierpienie powstaje, gdy

– znaczne, długotrwałe skutki fizyczne i psychiczne są niewątpliwie skutkiem wypadku,

– sprawca szkody spowodował wypadek umyślnie lub przez niedbalstwo, oraz

– nie upłynął jeszcze termin przedawnienia – po upływie trzech lat od wypadku z dojazdem do pracy i       wiedzy o szkodzie i poszkodowanym.

Jeśli te warunki są spełnione, istnieje prawo do odszkodowania za ból i cierpienie w różnych rodzajach wypadków z dojazdem do pracy, które musi być wypłacone przez osobę, która spowodowała wypadek lub jej ubezpieczenie OC.

 

Schmerzensgeld nach Arbeitsunfall

 

Zgodnie z §104 SGB VII, roszczenie o odszkodowanie za ból i cierpienie po wypadku przy pracy powstaje tylko wtedy, gdy pracodawcy, przełożonemu lub koledze można udowodnić działanie umyślne – musi więc istnieć wyraźny sprawca. Jeśli wypadek przy pracy został spowodowany celowo lub z premedytacją przez pracodawcę, to np. pracodawca lub jego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi odpowiedzialność i musi zapłacić za szkody osobowe.

 

Ponieważ w orzecznictwie przyjmuje się, że żadna firma nie chce mieć wypadku przy pracy i zwykle robi się wszystko, aby uniknąć wypadków, udowodnienie umyślności jest bardzo trudne. Jeśli mimo to roszczenie istnieje, odpowiedzialność ponosi winowajca umyślny.

 

Naruszenie zakładowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom lub drobne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa nie są wystarczające do udowodnienia zamiaru. Jeżeli natomiast przełożony nie dopełnia obowiązku nadzoru nad praktykantami i popełniają oni błąd, który prowadzi do uszczerbku na zdrowiu, przyjmuje się umyślność. Daje to podstawę do żądania zadośćuczynienia za ból i cierpienie po wypadku przy pracy. W tym kontekście konsultacja z prawnikiem może być pomocna, aby udowodnić zamiar z pewnością prawną i ponad wszelką wątpliwość lub wykluczyc ewentualne dalsze roszczenia.

 

Jeśli przydarzył sie Państwu wypadek przy pracy, a instytucja Berufsgenossenschaft odmawia pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, tudzież późniejszego zasiłku chorobowego chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie i bedziemy reprezentować Państwa w sporze z instytucją oraz pomożemy w uzyskaniu zasiłku z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelaria.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

 

Odszkodowanie za dyskryminację w pracy – zadośćuczynienie za ból i cierpienie dla ofiar rasizmu

Dyskryminacja w miejscu pracy

Każdy, kto jest dyskryminowany przez pracodawcę ze względu na swoją narodowość, płeć, religię lub tym podobne, może żądać od niego odpowiedniego odszkodowania, które jest rodzajem rekompensaty za ból i cierpienie (tzw. Schmerzensgeld).

Jeszcze w 2020 roku Federalny Sąd Pracy nakazał pracodawcy wypłatę odszkodowania w wysokości 5.100,00 euro (8 AZR 170/19). W pojedynczych przypadkach odszkodowanie może być jednak znacznie wyższe.

W tym miejscu należy dokonać pewnego rozróżnienia: Dyskryminacja wymaga konkretnie dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualną. Zwykły mobbing – nękanie i zastraszanie pracownika niestety nie wystarczy. Idealnym przykładem będzie sytuacja, gdy pracownik zostaje zwolniony, ponieważ szef lub przełożony jest uprzedzony do Polaków i w ten sposób to okazuje. W tym momencie można domagać się odszkodowania.

Bardzo krótki termin działania – tylko 2 miesiące!

Roszczenie musi być złożone w formie pisemnej w bardzo krótkim okresie dwóch miesięcy od  momentu jego wystąpienia. Jeśli dyskryminacja ma miejsce w związku z podaniem o pracę, bieg terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania odmowy. We wszystkich innych przypadkach bieg terminu rozpoczyna się w chwili, gdy dana osoba dowiaduje się o swojej niekorzystnej sytuacji lub niekorzystna sytuacja zachodzi. Po pisemnym zgłoszeniu roszczenia należy wnieść sprawę do sądu najpóźniej w okresie kolejnych 3-miesięcy od momentu pisemnego zgłoszenia roszczeń.

Niestety bez pomocy prawnika bardzo trudno jest dochodzić roszczeń prawidłowo i w odpowiednim czasie, a błędy mogą być kosztowne. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w tym zakresie.

Dowody są ważne

Dyskryminacja często nie odbywa się przy świadkach, tutaj bardzo często jest to własne oświadczenie przeciwko oświadczeniu szefa. Nie musi to jednak oznaczać, że sprawa jest beznadziejna i z góry przegrana. Oświadczenie pracownika może być również wystarczającym dowodem, jeśli jest wiarygodne. Pomocne może tu być  prowadzenie tzw.”dziennika dyskryminacji”. Należy w nim zapisać czas i miejsce zaistniałej sytuacji, rodzaj sytuacji, osoby zaangażowane (nazwiska i funkcje), opis sytuacji wyjściowej, opis przebiegu wydarzeń, własną reakcję, świadków/możliwe dowody zdarzenia oraz osobiste odczucia/skutki. Prawidłowo prowadzony dziennik tego rodzaju stanowi dużą pomoc dowodową.

Wskazane byłoby posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej – ale pomoc prawna (Prozesskostenhilfe) również jest możliwa

W niemieckim prawie pracy obowiązuje następująca zasada: Koszta procesowe (sądowe oraz honorarium adwokata) pokrywa strona wchodząca do sądu, zakładająca sprawę. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej pracownik oszczędza pieniądze i może lepiej negocjować, ponieważ nie musi obawiać się kosztów. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku sporów o dyskryminację, które często są zawiłe, toczą się latami i narażają pracownika na ogromne koszta bez gwarancji wygranej sprawy.

Jeśli nie posiadają Państwo ubezpieczenia ochrony prawnej, chętnie udostępnimy Państwu zaufane kontakty. Proszę nie wahać się pytać. Nasz polskojęzyczny personel z przyjemnością udzieli Państwu pomocy.

Jeśli nie mają Państwo ubezpieczenia ochrony prawnej i obawiają się również, że nie będą w stanie sfinansować sporu prawnego, możemy sprawdzić, czy są Państwo uprawnieni do pomocy prawnej. Jeśli otrzymają Państwo pomoc prawną, koszta sporu prawnego ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

 

W przypadku gdy uwazają Państwo, że byli dyskryminowani, zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Chętnie udzielimy Państwu porady. Nasza kancelaria w wielu przypadkach z sukcesem dochodziła odszkodowań – w pojedynczych przypadkach sięgających dziesiątek tysięcy euro.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig

+49 341 24250210

info@hkpartner.de

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę? Zadzwoń do prawnika natychmiast. Po tygodniu może być już za późno!

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę? Zadzwoń do prawnika natychmiast, po tygodniu może być już za późno!

“Ten niezwykle istotny szczegół jest bardzo często przeoczony, nawet przez samych  prawników, co sprawia, że kosztuje to pracownika dobre pieniądze”

 

Dr. Mirek Hempel, adwokat i specialista w prawie pracy (Fachanwalt für Arbeitsrecht)

Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy? Masz tylko 3 tygodnie na złożenie pozwu do sądu, w przeciwnym razie wypowiedzenie jest skuteczne (nawet gdy jest bezprawne). Większość osób już o tym wie. Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze do końca zaznajomieni z tematem otrzymania wypowiedzenia z pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszymi  porzednimi artykułami: Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech , oraz Wypowiedzenie w Niemczech zwolnienie dyscyplinarne

 

Możliwość odrzucenia wypowiedzenia z pracy

Jak już wspomnieliśmy powyżej tylko nieliczni wiedzą, iż jeśli  na wypowiedzeniu z pracy nie złożył swojego podpisu główny dyrektor zarządzający, a osoba składająca podpis na wypowiedzeniu nie przedstawiła żadnego pełnomocnictwa, można z tego powodu sprzeciwić się wypowiedzeniu (odrzucić wypowiedzenie). Prawo to jednak obowiązuje maksymalnie 1 tydzień, od otrzymania wypowiedzenia z pracy, następnie wygasa.

 “Jest tak wiele przypadków, w których moglibyśmy  wygrać tylko na podstawie tego właśnie argumentu, ale niestety  pracownicy dzwonią dopiero po 2 tygodniach od otrzymania wypowiedzenia z pracy. Wtedy niestety jest już na to za późno” – mówi Dr. Mirek Hempel.

„Oczywiście, pracodawca może w takiej sytuacji  złożyć wypowiedzenie ponownie, tym razem już z odpowiednim podpisem, ale niekiedy ma to miejsce  już kilka tygodni, bądź nawet kilka miesięcy  później, a co za czym idzie  pracownik otrzyma  jeszcze pieniądze za ten okres, nawet w przypadku, gdy wtedy nie pracował.”

“Kiedy pracownik dzwoni do nas i mówi, że został zwolniony z pracy, chcemy tego samego dnia  zobaczyć skan lub chociaż zdjęcie otrzymanego wypowiedzenia, aby jak najszybciej wiedzieć, kto podpisał wypowiedzenie” – powiedział Dr. Mirek Hempel.

“Dopiero wtedy możemy upomnieć pracodawce i wskazać popełniony błąd. Często pracownicy zupełnie niepotrzebnie tracą tu pieniądze, a tak być nie musi.”

 

Uwaga: nie wystarczy po prostu odrzucić wypowiedzenia

Samo odrzucenie  wypowiedzenia w formie ustnej lub poprzez nie złożenie podpisu przy odbiorze (przekazaniu) wypowiedzenia jest nie wystarczające. Istnieją formalne wymogi dotyczące odrzucenia zwolnienia z pracy. Aby ustrzec się przed błędem i zapewnić sobie odpowiednią pomoc w odpowiednim terminie, najlepiej jest zlecić to adwokatowi.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy są w stanie sfinansować spór prawny, możemy sprawdzić, czy przysługuje Państwu pomoc prawna (zasiłek na postępowanie sądowe i koszta procesowe). Jeśli zostanie Państwu przyznane zwolnienie z kosztów procesowych, koszta sporu sądowego poniesie w momencie postępowania sądowego  Skarb Państwa.

Jeżeli otrzymali Państwo wypowiedzenie lub chcą być reprezentowani w sprawach z zakresu prawa pracy, prosimy o kontakt z adwokatem Dr. Mirkiem Hemplem lub adwokatem Matti Kleibömerem. Wszelkie powiadomienia o wypowiedzeniu są przez nas traktowane priorytetowo i natychmiast przetwarzane.

Rechtsanwalt Dr. Mirek Hempel – Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt Matti Kleibömer
Lumumbastraße 9
04105 Leipzig
+49 341 593 3950
+48 71 73 53 030
info@hkpartner.de