Usługa pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego, jest naturalnie związana z honorarium.

Każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji, może skorzystać z prawa do obrony przed sądem. Jeśli sytuacja majątkowa pokrzywdzonego nie pozwala mu pokryć kosztów postępowania oraz reprezentacji przed wymiarem sprawiedliwości, istnieje możliwość wnioskowania o pokrycie tych kosztów przez sąd.

Wnioski osób osób pokrzywdzonych przez pracodawcę, które zostały bez środków do życia a niedysponujące pokaźnym majątkiem, są praktycznie w każdym przypadku rozpatrywane przez sąd pozytywnie.

Jeśli masz problem z pracodawcą – napisz lub zadzwoń do nas. Zapoznamy się z sprawą, pomożemy podjąć decyzję co dalej, wypełnimy razem wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania i reprezentacji przed sądem.

W Niemczech większość pracowników ma ubezpieczenie ochrony prawnej. W takim  przypadku ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty związane z sporami prawnym. Gdyby państwo jesteście zainteresowani zawarciem takiego ubezpieczenia, prosimy o kontakt.