Wypadek komunikacyjny w Niemczech

Wypadek komunikacyjny w Niemczech jest stresującą sytuacją, często połączoną z stratami finansowymi oraz zajmującą wiele czasu – niezależnie od tego czy osoba jest sprawcą wypadku czy poszkodowanym. Nasza kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Niemiec w zakresie uzyskania należnego odszkodowania. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, a nasze honorarium jest pokrywane z polisy poszkodowanego. Jeśli zostali Państwo poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, prosimy o przesłanie opisu zaistniałej sytuacji – w ciągu 48 godzin przedstawimy Państwu ofertę wraz z informacją, jakie odszkodowanie można uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, efektywnie zajmiemy się całą biurokracją związaną z wypadkiem komunikacyjnym w Niemczech.

Likwidacja szkody komunikacyjnej w naszej kancelarii

Likwidacja szkody komunikacyjnej w naszej kancelarii przebiega w następujący sposób:

 1. Wysłanie opisu sytuacji do naszej kancelarii
  Prosimy o przesłanie nam opisu wypadku drogą telefoniczną lub za pomocą formularza internetowego. Przesłanie zapytania z opisem sprawy potrwa około dwóch minut, nic Państwa nie kosztuje oraz jest niezobowiązujące.
 2. Doprecyzowanie szczegółów
  Jeśli zdecydują się Państwo na przesłanie do nas zapytania drogą emaliową, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem doprecyzowania szczegółów sprawy.
 3. Rozpoczęcie likwidacji szkody
  Gdy tylko otrzymamy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, rozpoczniemy proces likwidacji szkody. W pierwszej kolejności skontaktujemy się z ubezpieczycielem sprawcy wypadku oraz z Państwa mechanikiem samochodowym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zorganizujemy wycenę szkody przez niezależnego rzeczoznawcę. Wszystkie te działania, wykonujemy bez ponoszenia przez Państwa żadnych kosztów.
 4. Wypłata świadczenia
  Po sprawdzeniu wszelkich okoliczności zdarzenia oraz wykonaniu wszystkich czynności odszkodowawczych z firmą ubezpieczeniową sprawcy, otrzymają Państwo bezzwłocznie wypłatę należnego odszkodowania.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym?

Prawo niemieckie ( § 249 paragraf ustawy Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ) przewiduje, że szkoda musi zostać naprawiona przez sprawcę wypadku w sposób jak najmniej uciążliwy dla poszkodowanego. Nasza kancelaria sprawdzi, czy przysługują Państwu następujące świadczenia:

Koszty holowania

Jeśli po zdarzeniu drogowym Państwa pojazd musiał zostać odholowany, a Państwo otrzymali rachunek – zajmiemy się tym. Jest to usługa, która powinna zostać sfinansowana z polisy sprawcy.

Brak możliwości korzystania z samochodu

Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, mogą Państwo otrzymać zadośćuczynienie z tytułu utraconych możliwości użytkowania swojej własności.

Spadek wartości pojazdu

Sprawdzimy dla Państwa, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę przy wycenie spadek wartości pojazdu po naprawie.

Samochód zastępczy

Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, a potrzebują Państwo samochodu zastępczego – zajmiemy się tym.

Koszty rzeczoznawcy

Dopilnujemy, aby niezależny rzeczoznawca dokonał wyceny szkód.

Koszty naprawy

Koszty naprawy pojazdu często są wyższe niż kwota otrzymanego odszkodowania. Z nasza pomocą, otrzymają Państwo średnio 95% wszelkich poniesionych kosztów.

Ryczałt

Ubezpieczyciel sprawcy, jest zobowiązany wypłacić Państwu ryczałtową kwotę w wysokości 25€. Zajmiemy się tym, aby ryczałt trafił na Państwo konto.

Koszty leczenia

Koszty leczenia i rekonwalescencji po wypadku mogą być wysokie. Zadbamy o to, aby zostały one pokryte z polisy sprawcy.

Wypadek w czasie podróży na wakacje

Czy wypadek zdarzył się w czasie wyjazdu na wakacje? Jeśli tak, to wywalczymy zwrot kosztów wyjazdu z polisy sprawcy.

Szkody materialne

Uszkodzony bagaż, telefon, okulary? Uszkodzony laptop znajdujący się w bagażniku w chwili wypadku? Koszty naprawy lub pokrycie szkód powinny zostać pokryte z polisy sprawcy.

Straty w pracy zarobkowej z powodu wypadku

Jeśli ze względu na wypadek nie mogli Państwo dotrzeć do pracy (np. na spotkanie z klientem), to należy się Państwo rekompensata. Uzyskamy ją dla Państwa z polisy sprawcy.

Zwrot kosztów dojazdu

Jeśli z powodu wypadku musieli Państwo ponieść jakiekolwiek koszty dojazdu, mają Państwo prawo do ich zwrotu z polisy sprawcy. Sprawdzimy to i uzyskamy maksymalną kwotę zwrotu.

Koszty urzędowe

Jeśli z powodu wypadku muszą ponieść Państwo koszty urzędowe (np. koszt wyrejestrowania pojazdu, opłata recyklingowa), dopilnujemy aby otrzymali Państwo zwrot z polisy sprawcy.

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie. 

Jeśli Państwo, lub ktokolwiek z współpodrózujących doznał obrażeń, dopilnujemy aby odpowiednia kwota została wypłacona z polisy sprawcy.