Zaległe wynagrodzenie

Jeśli pracodawca nie wypłacił w ustalonym terminie wynagrodzenia, lub wypłacił tylko jego część, możemy mówić o sytuacji zaległego wynagrodzenia. Jak odzyskać swoje pieniądze?

Niemieckie prawo pracy jest restrykcyjne w kwestiach wypłaty wynagrodzenia oraz ochrony pracowników. Jest to korzystne rozwiązanie dla zatrudnionych, jednakże należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące terminy. Aby móc skutecznie dochodzić swoich praw, należy złożyć wniosek do sądu w ciągu trzech miesięcy od daty, gdy pieniądze powinny znaleźć się na koncie bankowym.

Prawo pracy przewiduje odsetki dla pracownika, jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia. Kodeks przewiduje odsetki w wysokości 5% zaległej kwoty rocznie. Ponieważ nie są to duże sumy, zawsze staram się o uzyskanie kwoty 40€ za każdy zaległe świadczenie. Jest to możliwe na podstawie ustawy § 288 Abs. 5 BGB.