Dr. iur. Marcin Krzymuski

Dr. iur. Marcin Krzymuski

Dr. Marcin Krzymuski jest radcą prawnym, absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania zawodowe

Dr. Krzymuski specjalizuje się pomocy prawnej w obrocie polsko-niemieckim. W zakresie jego zainteresowań zawodowych znajduje się także prawo prywatne międzynarodowe, prawo handlu transgranicznego z szczególnym naciskiem na branżę logistyczną i transportową oraz komparatystyka prawa.ga

Informacje dodatkowe

Dr. Marcin Krzymuski od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą. W latach 2014-2017 był on managerem projektu „Usunięcie granic w regionach nadgranicznych – Europejskie Stowrzyszenie Współpracy Terytorialnej jako instrument kooperacji gmin europejskich“. W ramach tego projektu opracowywał on wiele dokumentów prawnych dotyczących współpracy transgranicznej na wielu płaszczyznach. Na tej podstawie jest on uznawany w środowisku adwokackim jako ekspert w tym zakresie.